Napisz do nas: biuro@autoakademia.pl

Nasze nowe biuro: ul . Balicka 77, Kraków

Sprawdź nasze social media:

Zadzwoń do nas i zacznij z nami jeździć

+48 536 97 90 90
Powrót na górę

Nowe prawo drogowe

Dodano: Admin

23 sty, 2023

Od 01 czerwca 2021 – nowe obowiązki kierowców i pieszych

Sejm przegłosował w dniu 21 stycznia 2021 roku nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zmiany poparło 423. posłów, zatem opozycja także wspierała ponad podziałami poniższe zmiany w kodeksie drogowym. Zaplanowano, iż ustawa będzie obowiązywała od dnia 01 czerwca 2021 roku.

Co się zmienia w przepisach drogowych 2021?

Zmiany to przede wszystkim ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, dalej zwiększenie ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych oraz obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego i zakaz używania przez pieszych urządzeń elektronicznych mogących odwrócić Ich uwagę. Zmiany obejmują też uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

Porównanie starych przepisów z nowymi – co się zmienia?

Zmiany w Ustawie prawo o Ruchu Drogowym – dotyczą kilku artykułów. Poniżej materiał porównawczy jaki udało nam się przygotować dla lepszego zrozumienia istoty zmiany i zamysłu Ustawodawcy.
(zmiany zaznaczamy pogrubioną kursywą) – obowiązują od 01 czerwca 2021

Art. 13. Zasady przechodzenia przez jezdnię lub torowisko
1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

„1. Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych.”

„1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.”;

Pojawia się sformułowanie „wchodzący na..” – ma pierwszeństwo. Wcześniej pieszy miał pierwszeństwo tylko kiedy już szedł po przejściu. a teraz będzie miał już na nie wchodząc! Oczywiście musi podobnie jak kierowca zachować szczególną uwagę nazywaną tu ostrożnością oraz upewnić się czy może wejść, żeby nie wtargnąć bezpośrednio pod pojazd, co nadal będzie kwestią sporną. Pieszy nadal nie będzie miał wchodząc pierwszeństwa przed tramwajem. Należy wchodzić, nie wolno wbiegać! Myślę, że zamysł jest jasny i zmusi obie strony do większej uwagi.
Art. 14. Zabronione zachowania pieszego
Zabrania się:
1) wchodzenia na jezdnię:
a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
4) przebiegania przez jezdnię;
5) chodzenia po torowisku;
6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych
albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.
8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz na przejściu dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych;
Dodano tu punkt 8, który zabrania wprost korzystania pieszym z telefonów i innych urządzeń typu np. tablety, zegarki, a nawet słuchawki mogące powodować że mają ograniczone możliwości obserwacji rejonu przejścia. O tym w praktyce kiedy już dojdzie do wypadku będzie zapewne decydował biegły sądowy powołany do oceny w jakim stopniu dane urządzenie mogło ograniczyć możliwość zauważenia pojazdu. Zapewne będzie to tylko pomocny przy wtargnięciu pod koła pojazdu w sposób nagły i nie do przewidzenia dla kierowcy.
Art. 19. Prędkość bezpieczna, bezpieczny odstęp
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany:
1) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;
2) hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;
3) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.
3. Poza obszarem zabudowanym, na jezdniach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, kierujący pojazdem objętym indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 7 m jest obowiązany utrzymywać taki odstęp od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem przystępuje do wyprzedzania lub gdy wyprzedzanie jest zabronione.
3a. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.
Dodano tu ustęp 3a – który w sposób prosty reguluje odstęp od pojazdu poprzedzającego. Wyliczenie odstępu jest oczywiste i wynika z przepisu. Jeśli jedziesz prędkością 100 km/h to Twój odstęp ma wynosić 50 metrów (połowę prędkości) , jeśli jedziesz 140 km/h, to odstęp ma wynosić 70 metrów. Niby to proste, ale jak to sprawdzi Policja?
U naszych zachodnich sąsiadów takie przepisy obowiązują już od dawna. Policja i inne służby sprawdzają to dalmierzami laserowymi z wiaduktów lub nawet z poziomu drogi. Tak tak .. tymi samymi którymi mierzą prędkość, gdyż te urządzenia mają takie funkcje w lepszych wersjach wyposażenia. Ktoś jeszcze może zarzucić, że przy 140 km/h odstęp 70 metrów nie wystarczy na wyhamowanie. Racja, na wyhamowanie nie, ale przecież pojazd przed nami też się porusza, zatem nie jest stałą przeszkodą i 70 metrów na zauważenie że zaczyna hamować zazwyczaj pomoże się z nim nie zderzyć.
Art. 20. Prędkości dopuszczalne w ruchu drogowym
1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 5:00-23:00
wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.
1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 23:00-5:00
wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.
1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym
wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.
1a. uchylony
Uchyla się ustęp 1a, natomiast w pierwszym usuwa określone godziny, zatem prędkość 50 km/h obowiązuje całą dobę. Polska była jedynym krajem w UE, gdzie prędkość była uzależniona z Ustawy od pory dnia. W praktyce w dużych miastach ruch na ulicach włącznie z ilością pieszych szczególnie latem nigdy nie maleje do zera, zawsze są jacyś piesi, a w nocy często pijani. Przepis zatem był koniecznością dla uspokojenia ruchu.
Art. 26. Zachowanie kierującego przed i na przejściu dla pieszych
1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście,
z zastrzeżeniem ust. 1a
1a. Kierujący tramwajem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu.

Tu na pierwszy rzut oka w obu wersjach – starej i nowej – kierujący zbliżając się do przejścia musi zachować szczególną ostrożność , ale .. w nowej musi ustąpić wchodzącemu na przejście! Nie musi tego robić tylko kierujący tramwajem! To niewielka zmiana w treści przepisu, ale bardzo znacząca w praktyce! Zdecydowano, że tramwaj należy wyłączyć z tego obowiązku, gdyż droga hamowania jest na tyle długa, iż motorniczy nawet gdyby rozpoczął gwałtowne hamowanie po zauważeniu pieszego to i tak mógłby w praktyce zatrzymać się daleko za przejściem. Stąd tu pieszy musi podobnie jak kierowca wiedzieć, że pojazdy szynowe prawie zawsze trzeba przepuszczać! Chyba to w miarę proste i zrozumiałe.

94% uczniów
zdaje egzamin za
pierwszym razem

Kiedy lata temu tworzyliśmy tę szkołę Nikt nie myślał, że dziś (a wtedy kiedyś) będziemy mogli równać się z najlepszymi i najdroższymi w Polsce szkołami. Tak się jednak stało i wynikło z wielu przyczyn, ale jedna jest nadrzędna i da się ją wyodrębnić.. to po prostu dobrze wykonywana praca i ciągła myśl, że to jeszcze nie to. Przez ostanie 14 lat podnosiliśmy nasze umiejętności jeżdżąc po Polsce i Europie.

Zadzwoń i zacznij z nami jeździć

+48 536 97 90 90
lub Zapisz się online

Przeczytaj co mówią nasi kursanci

Kiedy lata temu tworzyliśmy tę szkołę Nikt nie myślał, że dziś (a wtedy kiedyś) będziemy mogli równać się z najlepszymi i najdroższymi w Polsce szkołami.

Nasza ocena to 4.65 (na podstawie 723 opinii naszych kursantów.)

Magda Relman

Instruktor: Marcin

Należę do osób którym wszystko ciężko przychodzi i bardzo się bałam, ale mile zostałam zaskoczona podejściem instruktora. Pan Marcin był bardzo cierpliwy i to Jemu zawdzięczam mój sukces. Szkoła bardzo dobrze przygotowuje, bardzo ciekawe zajęcia z teorii które wiele wyjaśniają.

Iza Baran

Instruktor: Łukasz

Bardzo miła atmosfera i super instruktor Pan Grzesiek. Uczyłam się na VW UP-ie i zdawałam na nim egzamin. Poszło gładko ;)

Paweł Kornaś

Instruktor: Maciek

Zdałem za pierwszym razem i polecam Pana Macieja. Konkretnie wytłumaczone i ćwiczone do skutku słabe punkty dały efekt. Szkoła na poziomie. Polecam.

0

Haki drogowe

Co warto wiedzieć, żeby nie zapłacić kary Bardzo często ciągniemy przyczepy nie sprawdzając danych w dokumentach, a problem powstaje kiedy do kontroli zatrzyma nas Policja lub...
Czytaj więcej

Telematyka w samochodach

TELEMATYKA, TELEMETRIA, a monitorowanie kierowcy – o co chodzi? Na polskim rynku już od kilku lat coraz bardziej upowszechniają się systemy pozycjonujące pojazdy...
Czytaj więcej

Mamowozy i Tatowozy – o co chodzi?

Czasy się zmieniają, ale ludzie są wciąż tacy sami .. Nasze wyobrażenia o idealnej rodzinie, rozwój motoryzacji oraz bogacące się społeczeństwo w obliczu technologii sprawia...
Czytaj więcej

Przyszłość kodeksu drogowego

Najbliższe lata 2019 i 2020 to będzie prawdziwa rewolucja dla kierowców. Rząd przygotowuje zmiany, które na wiele lat zmienią nasze zachowania na drodze. Już zniknął obowiązek posiada...
Czytaj więcej

Lustrzane Wypadki

Czym są autostradowe lustra i jak do nich dochodzi? W styczniu 2017 roku na autostradzie nr A1 pomiędzy Łodzią, a Piotrkowem Trybunalskim zderzyło się 76 samochodów po obydwu...
Czytaj więcej

Samochody B1 (L7e)

(L7e) to pojazdy czterokołowe tzw. CZTEROKOŁOWCE,  których masa bez obciążania nie przekracza 400 kg. Mogą to być zarówno pojazdy z karoserią i dachem (choć najczęściej wtedy z...
Czytaj więcej

Mobileye, czyli mobilne oko.

Co to jest Mobileye i jak działa? To najbardziej zaawansowany na świecie system wizyjnego bezpieczeństwa w pojeździe mający za cel zapobieganie wypadkom i koli...
Czytaj więcej

Wynajem samochodu – 11 zasad

Planujesz wynajęcie samochodu na wakacje? Chcesz wyjechać za granicę, czy będziesz jeździł po Polsce? Nasze porady pozwolą Ci podjąć bezpieczną i świado...
Czytaj więcej
1 2 3 7